ادبیات

لیلا رحمانی؛ بدخشان ده یارقین کیله جکده امیدلی کورشچی عیال

لیلا رحمانی؛ بدخشان ده یارقین کیله جکده امیدلی کورشچی عیال

هرچند اویدن تشقریده ایشلش عیاللر اوچون قیینت و مشقتلی دیر، اما تانگ ایرته‌لب دن آقشام گه چه چیکسیز اشتیاق بیلن
آن یار سفر کرده

آن یار سفر کرده

  بیرون باران می‌بارید و این بهانه‌یی شد برای من و استاد عفیف که ساعتی با هم بنشینیم و دربارۀ
روایت مرگ یکی از فرزندان استالین

روایت مرگ یکی از فرزندان استالین

بسیار دشوار است که یک کتاب- به تنهایی، موجودی به‌نام انسان را بکلی دیگرگون کند. می‎توانم بگویم که چنین چیزی
شعر ما شعر زندگی است؛ گفت‌وگوی منتشرناشدۀ مجیب مهرداد با مومن قناعت

شعر ما شعر زندگی است؛ گفت‌وگوی منتشرناشدۀ مجیب مهرداد با مومن قناعت

در سال ۲۰۱۰ من سفری داشتم به درواز افغانستان که به دلیل دشوارگذر بودن راه دروازهای افغانستان، باید از راه