افغانستان

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٨ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٥٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٨ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٥٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعت مملكت ده ١٨ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و مملكت ده ٢٥٣ كيشي
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٩ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٧٦ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٩ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٧٦ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ١٩ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و  مملكت ده ٢٧٦  کیشی
دوستلیک دن دشمنلیک گه چه؛ ایران طالبان دن نمه ایستیدی؟

دوستلیک دن دشمنلیک گه چه؛ ایران طالبان دن نمه ایستیدی؟

یازوچی: ابومسلم خراسانی ایران نی قطردهگی ینگی ایلچیسی حمیدرضا دهقانی، طالبان گروهی نی قطرده‌گی سیاسی دفتری عالی رتبه‌لی اعضالری بیلن
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٢ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٦٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٢٢ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٦٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ٢٢ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و مملكت ده ٢٦٣ کیشی
ناتو باش كاتبي؛ طالبان، مذاكره لرني دستلب كي باسقيچيده زوروانليكلرني كميتيريش لازم

ناتو باش كاتبي؛ طالبان، مذاكره لرني دستلب كي باسقيچيده زوروانليكلرني كميتيريش لازم

ناتو باش كاتبي ينس استولتنبرگ، طالبان تينچليك مذاكره لر بيرينچي باسقيچيده افغانستان ده زوروانليك لرني كميتيريب صلح كيليشونامه سي دايره
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٦ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٨٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٦ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٨٣ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ١٦ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و  مملكت ده ٢٨٣  کیشی
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٢ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ١٢١ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٢ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ١٢١ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ١٢ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و  ١٠ ولايت ده ١٢١ 
جاري ميلادي ييل اولي دن حاضرگه قدر امريكا افغانستان ده ١٠ حربي قرارگاه ني ترك ايتكن

جاري ميلادي ييل اولي دن حاضرگه قدر امريكا افغانستان ده ١٠ حربي قرارگاه ني ترك ايتكن

امريكاده نشر بوله ياتكان”واشنگتن پست” روزنامه سي افغانستان و امريكايي مقاملردن نقل قيليب يازگن، جاري ميلادي ييل اولي دن حاضرگه
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٩ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٢٦ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ٩ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢٢٦ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ٩ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و  ١٣ ولايت ده ٢٢٦ 
اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٦ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢١٢ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

اوتكن ٢٤ ساعتده كرونا ويروسي ني يوقتيرگن ١٦ كيشي اوز جاني قولدن بيريب و ٢١٢ ينگي واقعه رويخط ده آليندي

عامه ساغليك وزيرليگي اوتكن ٢٤ ساعتده مملكت ده ١٦ كرونا بيماري اوزجاني ني قولدن بيريب و  ١٦ ولايت ده ٢١٢