تاپ

ترکمنستان، افعانستان‌دن مرمرتاش ساتیب‌آله‌دي

ترکمنستان، افعانستان‌دن مرمرتاش ساتیب‌آله‌دي

افعانستان تشقی‌ایشلر‌وزیرلیگی ني اعلان‌قیلیشیچه ترکمنستان، افعانستان‌دن مرمرتاش ساتیب‌آلیش‌ده تیارگرلیک کورستکن‌. تشقی‌ایشلر‌وزیرلیگی نشر ایتکن خبرنامه سیده، ترکمنستان تشقی‌ایشلر‌وزیری رشید مردوف اوتکن