تلفات

اقچه اولسوال لیگی ده طالبان هجومی اثریدن ۷ عسکر اولدیریلدی

اقچه اولسوال لیگی ده طالبان هجومی اثریدن ۷ عسکر اولدیریلدی

جوزجان ولایتی امنیتی قوتلری نینگ بیرقرارگاهی گه قرشی طالبان تمانیدن اویشتیریلگن هجوم عاقبتیده ۷ عسکر اولدیریلدی. جوزجان ولایتی آقچه تومن