توقنشوو

شبرغان شهری نینگ بعضی قِسمی طالبلر قۉلیگه اۉتدی

شبرغان شهری نینگ بعضی قِسمی طالبلر قۉلیگه اۉتدی

جوزجان ولایتی محلي منبعلرگه کۉره‌، شبرغان شهری نینگ کتّه‌ قِسمی، جمله‌دن قماقخانه و جوزجان ولایت حاکملیگی طالبلر قۉلیگه اۉتگن. اسمینی
طالبان نینگ بدخشان مرکزی فیض‌آباد شهریگه کېنگ ترقه‌لگن هجوملرینی قَیتریش

طالبان نینگ بدخشان مرکزی فیض‌آباد شهریگه کېنگ ترقه‌لگن هجوملرینی قَیتریش

 بدخشان محلي رسميلری نینگ ایتیشیچه، مدافعه‌، خوفسیزلیک و خلق بسیج کوچلری مقاومتی دن سۉنگ، ولایت مرکزی فیض‌آبادنی اېگه‌للشگهطالبان نینگ نيچه
شبرغان شهریده‌گی جنگ؛  طالبان نینگ ۱۰ جنگچیسی و خلق مقومت قوماندانی اۉلدیریلدی

شبرغان شهریده‌گی جنگ؛ طالبان نینگ ۱۰ جنگچیسی و خلق مقومت قوماندانی اۉلدیریلدی

 جوزجان امنیتی مسووللری نینگ ایتیشیچه، طالبلرنی ولایت مرکزی شبرغان گه قیلگن هجومنی قَیتریلگن.  ایکّی تامان ارا تۉقنه‌شوویده ۱۰ طالبان جنگچیسی
طالبان نینگ شبرغان گه هجوملری قَیتریلدی

طالبان نینگ شبرغان گه هجوملری قَیتریلدی

 جوزجان امنیتی مسووللری نینگ ایتیشیچه، طالبلر نینگ بو ولایت مرکزی گه ایککی استقامت دن هجومی حربي کوچلر و خلق مقاومت
مدافعه‌ وزیرلیگی: سۉنگگی ۲۴ ساعت ایچیده ۳۰۰ گه یقین طالبلر اولدیریلگن

مدافعه‌ وزیرلیگی: سۉنگگی ۲۴ ساعت ایچیده ۳۰۰ گه یقین طالبلر اولدیریلگن

 مدافعه‌ وزیرلیگی نینگ معلوم قیلیشیچه، اوتکن بیرکیچه کندوز دوامیده‌ مملکت نینگ ۱۵ ولایتیده ۳۰۰ گه یقین طالبلر اولدیریلگن.  طالبان نینگ
سۉنگگی ۷ کون ایچیده ۱۱۷۷ طالبان جنگری اولدیریلگن

سۉنگگی ۷ کون ایچیده ۱۱۷۷ طالبان جنگری اولدیریلگن

 خوفسیزلیک قوتلر نینگ قۉشمه‌ سوزچیسی اجمل عمر شینواری نینگ ایتیشیچه، سۉنگگی بیر هفته‌ ایچیده ۲۵ ولایتده اردو و طالبان اۉرته‌سیده
بامیان نینگ سیغان تومنیگه طالبان هجومی دفع ایتیلدی

بامیان نینگ سیغان تومنیگه طالبان هجومی دفع ایتیلدی

 بامیان پولیس‌ قوماندانلیگی نینگ معلوم قیلیشیچه، بو ولایت نینگ سیغان تومنیده طالبان هجومی دفع ایتیلگن.  بامیان پولیس‌ قوماندانلیگی بوگون (سرطان
اندخوی‌ده اوچ کونلیک اوروش؛  ۱۰۰ دوکان و ۲۰  اوی اوت‌آلگن

اندخوی‌ده اوچ کونلیک اوروش؛ ۱۰۰ دوکان و ۲۰ اوی اوت‌آلگن

 سۉنگگی اوچ کون ایچیده فاریاب ولایتی نینگ اندخوی تومنی خوفسیزلیک کوچلری و طالبان جنگریلری اۉرته‌سیده ایکّی مراتبه قول‌مه قول بولدی. 
فاریاب ولایتی نینگ اندخوی و خان‌چهار‌باغ تومنلری ینه‌ حکومت نظارتی آستیگه اۉتدی

فاریاب ولایتی نینگ اندخوی و خان‌چهار‌باغ تومنلری ینه‌ حکومت نظارتی آستیگه اۉتدی

 فاریاب ولایتی خوفسیزلیک خادملری نینگ تأکیدلشیچه، ولایت نینگ اندخوی و خان‌چهار‌باغ تومنلری مملکت خوفسیزلیک و مدافعه‌ کوچلری تمانیدن تصرف ایتیلگنی