جوادقمرباجوا

پاکستان اردوسی باش قوماندانی قطر مدافعه‌ وزیری بیلن افغانستان‌ده تینچلیک اۉرنه‌تیش تۉغریسیده مذاکره‌لری

پاکستان اردوسی باش قوماندانی قطر مدافعه‌ وزیری بیلن افغانستان‌ده تینچلیک اۉرنه‌تیش تۉغریسیده مذاکره‌لری

 پاکستان اردوسی باش قوماندانی جواد قمر باجوا ایکّی کونلیک تشریف بیلن قطرده بۉلیب، افغانستان تینچلیک مسأله‌سینی باش وزیر اۉرین‌باسری و