خلیلزاد

خلیل‌زاد: دولت و طالبان جدي سوزلشولرنی باشله‌سینلر

خلیل‌زاد: دولت و طالبان جدي سوزلشولرنی باشله‌سینلر

امریکانی افعانستان تینچلیک آقیمی اوچون مخصوص نماینده‌سي زلمی‌خلیل‌زاد، افعانستان دولتی و طالبان گروهی جدي، نتیجه‌بیراتکان و اوروش‌گه نقطه‌قویاتکان مذاکره و
خلیلزاد: بیر ولایت مرکزیده کتته مقدارده پارتلوچی ایشلشتیش قبول قیلینرلی ایمس

خلیلزاد: بیر ولایت مرکزیده کتته مقدارده پارتلوچی ایشلشتیش قبول قیلینرلی ایمس

امریکا نی افغانستان تینچلیگی اوچون مخصوص نماینده سی زلمی خلیل‌زاد سمنگان ولایتی ملی امنیت اداره سی گه قرشی طالبان نینگ