سالیق

آشکارا تالان-تاراجگه قرشی حکومت سکوتی؛  ریال‌تایم سیستمی قچان فعال‌لشه‌دی؟

آشکارا تالان-تاراجگه قرشی حکومت سکوتی؛ ریال‌تایم سیستمی قچان فعال‌لشه‌دی؟

یازوچی: فاروق میهن‌پور  منه‌ قریب بېش ییلدن بویان مخابراتی کمپنی‌لری استعمالچیلر نینگ کارت‌لریدن “علاقه واسطه‌سی خدمتی سالیقلری” نقابی آستیده آدملر