سرروضه

پکتیکاده عرب و پاکستانلیک تروریستلر داخل ۲۸ طالبان جنگچیسی، اۉلدیریلگن

پکتیکاده عرب و پاکستانلیک تروریستلر داخل ۲۸ طالبان جنگچیسی، اۉلدیریلگن

 مدافعه‌ وزیرلیگی نینگ خبر بېریشیچه، جَنوب -شرقي پکتیا ولایتیده ۲۸ طالبان جنگری، جمله‌دن، پاکستانلیک و عرب ترورچیلری اۉلدیریلگن.  مدافعه‌ وزیرلیگی
پكتيا ولايتي سرروضه تومني پوليس باشليغي ماين پارتلشي نتيجه سيده اولديريلدي

پكتيا ولايتي سرروضه تومني پوليس باشليغي ماين پارتلشي نتيجه سيده اولديريلدي

پكتيا ولايتي محلي رسميلريگه كوره بو ولايت نينگ سرروضه تومني پوليس باشليغي جمعه شاه يول چكه سيده جايلشتيريلگن ماين پارتلشي