شهرزاداکبر

شهرزاداکبر: اوروشنی افضل کورگن طالبان گروهی، مملکت ویرانلیگی مسوولی دیر

شهرزاداکبر: اوروشنی افضل کورگن طالبان گروهی، مملکت ویرانلیگی مسوولی دیر

 افغانستان انسان حقلری مستقل کمیسیونسی رهبری شهرزاد اکبر نینگ ایتیشیچه، تینچلیک مذاکره‌لریدن کۉره‌ اوروشنی افضل کورگن طالبان مملکت ویرانلیگی مسوولی
شهرزاد‌ اکبر پاکستان ایلچیسی بیلن صحبتده: آتش کیسیم برقرار ایتیلیشی اوچون تینچلیک  سعی و حرکت لر شدت آلسین

شهرزاد‌ اکبر پاکستان ایلچیسی بیلن صحبتده: آتش کیسیم برقرار ایتیلیشی اوچون تینچلیک سعی و حرکت لر شدت آلسین

افعانستان انسان حقلری مستقل کمیسیونی رییسی شهرزاد اکبر پاکستان ني کابل‌ده‌گي ایلچیسی منصور‌احمدخان بیلن اوچرشوده افعانستان ده دایمی تینچلیک تامین