مارکزپوتزل

آلمان‌نینگ افغانستان و پاکستان بویچه مخصوص‌نماینده‌سي غني و عبدالله بیلن اوچرشدی

آلمان‌نینگ افغانستان و پاکستان بویچه مخصوص‌نماینده‌سي غني و عبدالله بیلن اوچرشدی

آلمان‌نینگ افعانستان و پاکستان ایشلری بویچه مخصوص نماینده‌سي مارکز‌ پوتزل افعانستان جمهوررييسی محمداشرف‌غني و ملي یرشیش عالی کینگاشی رییسی عبدالله