دادستانی-کل-880x550

اداری فساد بویچه بیر مینگ و ۳۵۳دوسیه رویخط ده آلینگن؛ ۵ جنرال و ۳ سناتور فساد عیبلوی بیلن محکمه بولگن

neshananews

neshananews

25 May 2021

 

باش قاره لوچی اوتکن اوچ آی مدتیده اداری فسادگه عاید بیر مینگ و ۳۵۳ دوسیه مملکت ده رویخط ده آلینیب تیکشیریلگنی دن خبر بیرگن.

باش قاره لوچی سوزچیسی جمشید رسولی بوکون ( سه شنبه ۴ جوزا) کابل ده بیر خبری یغینده اداری فسادگه عاید بو دوسیه لر اکثریتی پاره آلیش، اختلاص و وظیفوی صلاحیتلردن سو استفاده قیلیش دن عبارت دير و جاري مالی ییل اولیدن حاضرگه قدر مرکز  و ولایت لر قاره لوچی اداره لریده ثبت و تیکشیریلگن ديدي.

رسولی جنابلری، بو آره دن بیر مینگ و ۲۷۶ دوسیه عادی اداری فساد و ۷۸ دوسیه آغیر فساد دن عبارت بولگن ديدي. عینی دمده اونگه کوره بو آره دن ۸۷۹ دوسیه حربی قاره لوچی بولیمیده ثبت و تیکشیریلگن.

باش قاره لوچی سوزچیسی دولت نینگ عالي رتبه، اورته رتبه و پس رتبه لي ملازملری بو دوسیه لر عیبدارلری دير دیب ایتی. اوني معلوم قیلیشیچه بیر مینگ و ۴۲۴ کیشی بو دوسیه لرگه اساسن عیبدار و مجرم تانیلگن.

جمشید رسولی بو دوسیه لرده بلند رتبه لی ملکی و حربی شخصلر دخلدار بولگنی ني اورته گه قویب بیش جنرال دن علاوهاوچ سناتور،تورت شهردار و ولایت کینگاشی نینگ تورت اعضالري هم بو قضیه لرده مجرم تانیلگن دیب ایتی. اوني معلوم قیلیشیچه بو دوسیه لردن اکثریتی محکمه گه جونتیلگن.اداری فسادگه عاید بو دوسیه لر مملکت باش قاره لوچی اداره سیده اوندای بیرحالده ثبت و تیکشیریلگن که افعانستان  دولتی ژنوا یغینیده جهان جماعه سي تعهدلری بیلن عینی زمانده افعانستان گه جهان یا دملری دوام ایتیشی اوچون فسادگه قرشی جدي کورش دن وعده بیرگندی. افعانستان هرچند سونگی ییللرده دنیا بویلب فسادگه باتکن مملکتلردن بیری اوله راق تانیلگن.