2020

نامزدهای نهایی جشنوارۀ اسکار 2020 معرفی شد

نامزدهای نهایی جشنوارۀ اسکار 2020 معرفی شد

به گزارش سایت «مووی‌مگ» امروز اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار فهرست نامزدهای نود و دومین دور این جشنواره در